Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Proof Eyewear. Op deze site verwijzen de termen "Wij","Ons" en "Onze" naar Proof Eyewear, Proof Eyewear biedt deze website inclusief alle informatie, gereedschappen en diensten die beschikbaar zijn op deze website aan, aan u de gebruiker onder voorwaarden van uw acceptatie van alle voorwaarden, beleid en mededelingen zoals hier vermeld.

Door het bezoeken of aankopen van producten van deze website bent u onze klant en gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden ("Service voorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze aanvullende voorwaarden hier genoemd en / of beschikbaar via hyperlink. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, inclusief  de volgende gebruikers, klanten, verkopers, handelaren, of diegene die iets bijdragen aan de inhoud van deze website.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website bezoekt of gebruik maakt van een van onze diensten. Door het bezoeken van onze website of een deel daarvan accepteert u dat u gebonden bent aan deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst mag u de website en aangeboden diensten niet gebruiken. Mochten deze voorwaarden als een aanbod beschouwt worden dan is uw acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd zijn ook onderhevig aan deze algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden te alle tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht om een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates of door wijzigingen van inhoud aan deze website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina op regelmatige basis te controleren op wijzigingen of updates. Indien u constant deze website bezoekt of diensten van ons gebruikt zonder deze pagina te controleren gaat u automatisch akkoord met eventuele wijzigingen en / of updates van deze algemene voorwaarden.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan u aan kunnen bieden.

 

SECTIE 1 - ONLINE WINKEL VOORWAARDEN

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, verklaart u meerderjarig te zijn bij het bezoeken van onze winkel of dat u een uitdrukkelijke toestemming hebt van een ouder of voogd die meerderjarig is. Tevens geeft u ons toestemming om uw gegevens te gebruiken voor een beter werkende website.

U mag onze producten niet gebruiken voor een onwettig of onbevoegd doel, noch mag u met het gebruik van onze services wetten in uw jurisdictie schenden ( inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht )

U mag geen virussen of codes van destructieve aard meesturen die ons en onze klant kunnen schaden.

Een schending of inbreuk van een van de voorwaarden resulteert in een onmiddellijke en onherroepelijke beëindiging van uw diensten.

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht om te alle tijden om welke reden dan ook, de dienst of verkoop te weigeren.

U bent er zich van bewust dat uw inhoud ( Met Uitzondering Van Credit Card Informatie ), ongecodeerd kan worden overgedragen met betrekking op (a) transmissies over verschillende netwerken; en (b) veranderingen om te bevestigen en aan te passen voor technische vereisten van netwerken en of apparaten. Credit Card gegevens worden altijd gecodeerd volgens de gestelde richtlijnen tijdens de overdracht via netwerken.

U gaat ermee akkoord dat u geen gedeelte van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact via de website waarbinnen een dienst wordt geleverd reproduceert, dupliceert, kopieert, verkoopt of exploiteert zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De rubrieken die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend ter beschikking gesteld en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDSDUUR VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de informatie die op deze site beschikbaar is niet correct, compleet, of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend voor algemene informatie verstrekt en kan niet als definitief worden beschouwd of worden gebruikt bij het nemen van beslissingen zonder voorafgaand en nauwkeuriger diverse informatie bronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal of omschrijving op deze site geschied geheel op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie  is niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de deze website te alle tijden te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om wijzigingen en informatie op onze website te controleren.

 

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VOOR DIENSTEN EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten en/of diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht om te allen tijde de service (of enig onderdeel daarvan) te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving

Wij zijn niet  aansprakelijk voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of beëindiging van een dienst of product.

 

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en zijn onderhevig aan voorbehoud van retour of vervanging zoals bepaald in ons retourbeleid.

We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die in de winkel zichtbaar zijn. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave op uw computer monitor accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten en/of diensten te beperken tot enige persoon, geografisch regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op basis van geval tot geval. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten en/of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons eigen inzicht. Wij behouden ons het recht om elk product op elk moment te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is niet van toepassing daar waar verboden.

Ondanks de hoogste kwaliteit eisen kunnen wij niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u heeft gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoen of dat eventuele fouten in de service worden hersteld.

 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN ACCOUNT EN FACTUUR INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren. Wij kunnen naar eigen inzichten, de hoeveelheid aangeschaft per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen bevatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klant account, dezelfde Credit Card en/of bestellingen die hetzelfde factuur en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren kunnen wij proberen om met u in contact te treden via het bij ons bekende e-mailadres en/of factuur adres, telefoonnummers die aan ons zijn verstrekt tijdens de bestelling of aanmaken van een klant account. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die volgens onze inzichten door dealers, reseller of distributeurs worden geplaatst.

U gaat akkoord met de huidige, volledige en nauwkeurige aankoop en account gegevens voor alle aankopen die bij onze winkel gedaan worden of zijn gedaan. U gaat akkoord met het snel actualiseren van uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en Credit Card nummers en verval data, zodat we uw transactie kunnen voltooien en indien nodig contact met u op kunnen nemen.

Voor meer details kunt u ons retourbeleid raadplegen.

 

SECTIE 7 - OPTIONELE FUNCTIES

We kunnen u toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle hebben of de mogelijkheid hebben om te controleren.

U accepteert en stemt er mee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen waaronder "voetstoots aangenomen" en "onder voorbehoud van beschikbaarheid" "Zonder enige garantie", Voorwaarden en Voorstellen van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik en eventuele schade van derde partijen tijdens uw bezoek aan deze partijen.

Elk gebruik door u van optionele functies die door de website worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met en de voorwaarden accepteert van de optionele functies die worden geleverd door de relevante leverancier(s) van een derde partij.

We kunnen in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe functies en bronnen). Deze nieuwe functies en.of bronnen zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze website kunnen u door verwijzen naar websites van derden die niet aan ons verbonden zijn, Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten en.of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurtenissen of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die overeengekomen zijn via websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u op de hoogte bent alvorens u deelneemt aan een transactie. Klachten, Claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten aan derden worden gericht en wij zullen eventuele vragen hierover naast ons neer leggen of in behandeling nemen.

 

SECTIE 9 - FEEDBACK, GEBRUIKERS COMMENTAAR, EN ANDERE INZENDINGEN OF MATERIAAL

Als u op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen ( Zoals wedstrijdinzendingen ) of zonder ons verzoek iets instuurt, ( suggesties, creatieve inzendingen, voorstellen, plannen of andere materialen ) zowel per post, online, per e-mail of via een andere weg ( onder de noemer comments ) gaat u akkoord dat wij op elk gewenst moment zonder enige beperking deze kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te behandelen; (2) vergoedingen betalen voor eventuele opmerkingen; Of (3) om op commentaar te reageren  

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die wij controleren naar onze eigen inzichten onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of inbreuk maken op intellectuele eigendom van een partij of deze algemene voorwaarden te monitoren, aan te passen, of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden zoals Auteursrechten, Handelsmerken, Privacy, Persoonlijk of ander persoonlijk eigendomsrecht. U verklaart verder dat uw opmerkingen geen lastig of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of dat er enig computervirus of andere malware bevat die de werking van de service of een gerelateerde website op enige manier kan beïnvloeden. U mag geen valse e-mailadressen gebruiken, alsof u iemand anders dan uzelf bent, of ons anders of derden misleidt over de oorsprong van eventuele reacties. U bent alleen verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid daarvan. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of derden zijn geplaatst.

 

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonsgegevens via de winkel of via een account is onderworpen aan ons Privacybeleid. 

 

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEID

Soms is er informatie op onze website of in onze service die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen kunnen bevatten die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of tekortkomingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of om orders te annuleren indien de informatie of betreffende website onjuist is op elk gewenst moment zonder kennisgeving vooraf ( inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst )

Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de informatie of service te actualiseren, te wijzigen of te verduidelijken op een gerelateerde website inclusief zonder beperking prijsinformatie, behalve zoals wettelijk verplicht. Dit geld ook voor eventuele Updates of publicatie data van producten en/of services op gerelateerde websites of andere media dragers en/of informatie voorzieningen.

 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, is het verboden gebruik te maken van deze website of de inhoud ervan: (A) voor enig onwettig doel; (B) anderen te vragen of aansporen tot onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen; (C) inbreuk maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, regels, wetten of plaatselijke verordeningen; (D) Inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of intellectuele eigendomsrechten van anderen; (E) te plagen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap te plagen, beledigen, schaden, belemmeren, afbreken,intimideren of discrimineren; (F) onjuiste of misleidende informatie indienen; (G) virussen of andere vormen van besmette code uploaden of overdragen die op een of andere manier gebruikt kan worden en de functionaliteit of werking van de service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloeden; (H) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of bijhouden; (I) te spammen, Phishing mails versturen, of op een andere manier bezoekers te schaden; (J) voor een obsceen of immoreel doel; Of (K) de beveiligingsfuncties van de service of gerelateerde websites, andere websites of het internet schaden of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de service of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden toepassingen. 

  

SECTIE 13 - BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

Wij kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is.

Wij kunnen u niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen bij het gebruik van onze dienst accuraat en/of betrouwbaar zijn, 

U stemt ermee in dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde zonder enige kennisgeving aan u kunnen opschorten.

U stemt ermee in dat uw gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van onze dienst volledig voor eigen risico is. De dienst en alle door ons geleverde producten en diensten zijn ( met uitzondering van uitdrukkelijk door ons) aangeduid als "Voetstoots aangenomen" en "Onder voorbehoud beschikbaarheid" voor eigen gebruik zonder enige voorstelling, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, ofwel uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en geen inbreuk op rechten van derden.

In geen geval zijn Proof Eyewear, onze bestuurders, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners, licentiehouders en aangewezen verkoop punten aansprakelijk voor enige schade, verlies, of enige directe, indirecte, incidentele, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar zonder beperkingm winstgevendheid, verlies van inkomsten, verloren spaargelden, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, zowel in contract, schending (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiende uit uw gebruik van een van de diensten of producten die worden verkregen met behulp van de dienst, of voor andere aanspraken die op welke wijze dan ook betrekking hebben op uw gebruik van de dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot, fouten of het ontbreken van inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de dienst of inhoud (of product) die via de dienst is geplaatst, overgebracht of anderszins ter beschikking gesteld, ook al wordt geadviseerd over hun mogelijkheid. 

 

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Proof Eyewear en onze Holding, Dochterondernemingen, Filialen, Partners, Directie Leden, Agenten, Leveranciers, Importeurs, Distributeurs, Leveranciers, stagiaires, en werknemers te vrijwaren en schadeloos te stellen van enige claims inclusief Proceskosten, Advocaatkosten, die door derden gemaakt worden als gevolg van of voortvloeien uit eventuele inbreuk op deze algemene voorwaarden of de documenten die ze door verwijzing bevatten of uw inbreuk op een wet of de rechten van derden.

 

SECTIE 15 - REDELIJKHEID

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, onjuist of niet uitvoerbaar is, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn in de mate waarin de toepasselijke wetgeving het toelaat en het niet-uitvoerbare gedeelte wordt geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden van deze bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere overige bepalingen.

  

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De rechten en plichten van de partijen die voor de opzeggingsdatum zijn aangegaan, zullen voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven.

Deze algemene voorwaarden blijven effectief tenzij en tot beëindiging door ons of uzelf. U kunt de algemene voorwaarden te alle tijde beëindigen door ons te kennen te geve dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze producten en/of diensten of door het beëindigen van bezoeken aan onze website.

Indien u, naar ons oordeel, faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn. tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u dienovereenkomstig toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

 

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Omdat we niet continu kunnen controleren of iedereen de algemene voorwaarden respecteert, wil dit niet zeggen dat u zich niet aan deze voorwaarden heeft te houden.

De Algemene Voorwaarden en eventuele beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze website of in naam van een dienst zijn geplaatst, vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen beide partijen en regelen het gebruik van de dienst, het vervangen van voorgaande of gelijktijdige afspraken, mededelingen en voorstellen zowel mondeling als schriftelijk tussen beide partijen (inclusief maar niet beperkt tot eerdere versies van de algemene voorwaarden.)

Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden mogen niet tegen de verdragsluitende partij misbruikt worden.

   

SECTIE 18 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden te alle tijde op deze pagina inzien.

Wij behouden ons het recht om naar eigen inzicht een deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw bezoek aan onze website of de dienst na een wijziging of update in deze algemene voorwaarden vormt de acceptatie van de wijzigingen of update.

 

SECTIE 19 - CONTACT INFORMATIE

Eventuele vragen en of opmerkingen kunt u sturen naar info@proofeyewear.nl