Privacy Policy

Welkom bij de Privacy Policy van Proof Eyewear Nederland. Wij respecteren uw Privacy en stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Deze Privacy Policy informeert u hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert en onze goederen of diensten koopt. Het is belangrijk dat u deze Privacy Policy leest samen met eventuele andere beleidsvormen die wij verstrekken, zodat u volledig op de hoogte bent hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken.

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 24 Mei 2018.

Als u vragen heeft of uw Privacy rechten wilt uitoefenen, volg dan de instructies op zoals beschreven in deze Privacy Policy. ( zie ook contact opnemen met Proof Eyewear Nederland onderaan deze pagina ).

 

SECTIE 1 - WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en E-Mailadres .

Wanneer u onze winkel doorzoekt, ontvangen wij ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

E-Mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen wij u E-Mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Wij kunnen dit soort persoonlijke informatie rechtstreeks van u of van derden verzamelen..

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen waaronder:

Directe interacties. U kunt ons uw Identiteits--,  Contact- en Financiële Gegevens geven door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, E-Mail of via chat of sociale media.

Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

  • Zich aanmeld om onze nieuwsbrief te ontvangen;

  • Vragen aan ons stelt of informatie opvraagt;

  • Een account aanmaakt op onze website;

  • Onze producten of diensten aankoopt;

  • Vraagt om E-Mailmarketing;

  • Contact met ons opneemt via sociale media;

  • Deelneemt aan een actie, promotie of enquête;

  • Contact opneemt met de klantenservice; of

  • Een opmerking of recensie achterlaat over onze producten of diensten.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met ons, waaronder via de iwantproof.nl website, verzamelen wij mogelijk automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en patronen. Wij kunnen ook Tracking gegevens verzamelen wanneer u onze website gebruikt, of wanneer u op een van onze advertenties klikt (inclusief advertenties die worden weergegeven op websites van derden).

 

SECTIE 2 - TOESTEMMING

Hoe krijgen jullie mijn toestemming ?

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard verifieert, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat u instemt met het gebruik van deze gegevens voor deze specifieke redenen.

Indien we om een secundaire reden, zoals marketing, om uw persoonlijke gegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in ?

Als u na uw Opt-In van gedachten verandert, kunt u uw toestemming intrekken om contact met u op te nemen voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, door contact met ons op te nemen via info@iwantproof.nl of per post : Proof Eyewear Nederland, het Buske 21, 5708GV, Helmond, Nederland.

  

SECTIE 3 - BEPALING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekend maken als we wettelijk verplicht zijn dit te doen of als u onze Algemene Voorwaarden schendt.

 

SECTIE 4 - SHOPIFY

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u aan kunnen bieden.

Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify-applicatie. Zij slaan uw gegevens op op een beveiligde server achter een Firewall.

Betaling: 

Als u een Gateway voor rechtstreekse betaling kiest om uw aankoop te voltooien, slaat Shopify uw creditcard gegevens op. Dit is gecodeerd via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankoop transactie gegevens worden slechts tijdelijk bewaard om uw aankoop transactie te voltooien. Nadat dit is voltooid, wordt de transactie informatie van uw aankoop verwijderd .

Alle rechtstreekse betalingsgateways houden zich aan de standaarden die zijn opgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals VISA, MasterCard, American Express en Discover  .

PCI-DSS vereisten helpen bij het veilig omgaan met creditcard informatie door onze winkel en haar serviceproviders.

Voor meer informatie kunt u ook de Servicevoorwaarden en de Privacy Policy van Shopify Lezen..

 

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken ( voor zover nodig ) om hen in staat te stellen de diensten te leveren die zij aan ons leveren.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hanteren echter hun eigen Privacy Policy met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoop gerelateerde transacties.

Voor deze providers raden wij u aan hun Privacy Policy te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke informatie door deze aanbieders wordt behandeld.

Houd er vooral rekening mee dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in, of faciliteiten hebben die zich in een ander rechtsgebied bevinden dan dat van u of van ons. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie mogelijk worden onderworpen aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin de dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Nederland iets besteld en de transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt bij het voltooien van de transactie openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, is deze Privacy Policy en onze Algemene Voorwaarden niet meer van toepassing.

Links

Wanneer u op Links in onze winkel klikt, kunnen zij u wegleiden van onze Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Privacy Policies van andere websites of derden en we moedigen u aan om ook hun Privacy Policy aandachtig te lezen.

 

SECTIE 6 - BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij afdoende voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste werkwijze om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze worden verloren, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. We doem er alles aan om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die we verzamelen veilig is. 

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met SSL-technologie (Secure Socket Layer Technology) en opgeslagen met een AES-256 Codering. Hoewel geen enkele verzendingsmethode via internet of elektronische opslag 100 % veilig is, volgen wij alle PCI-DSS vereisten en implementeren we aanvullende aanvaarde industriestandaarden.

Wij kunnen de veiligheid van informatie die via internet wordt verzonden naar of door ons niet garanderen. Het verzenden en uitwisselen van informatie gebeurt op eigen risico. Hoewel we maatregelen nemen om te beschermen tegen ongeoorloofde openbaring van informatie kunnen wij u niet verzekeren dat de persoonlijke informatie die wij verzamelen niet openbaar wordt gemaakt op een manier die niet verenigbaar is met deze Privacy Policy.

SECTIE 7 - COOKIES

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier weergegeven zodat u kunt kiezen of cookies wenst te ontvangen of niet wenst te ontvangen.

  _session_id, unique token, sessional, hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan ( verwijzende URL, bestemmingspagina, enzovoort ).

 _shopify_visit, geen gegevens bewaard, blijft 30 minuten bestaan na het laatste bezoek, gebruikt door de interne stats-tracker van onze internetserviceprovider om het aantal bezoeken vast te leggen.

 _shopify_uniq, geen gegevens bewaard, verloopt middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag, telt het aantal bezoeken aan een winkel door een klant.

cart, unique token, blijvend gedurende 2 weken, Bewaart informatie over de inhoud van uw winkelwagen.

 _secure_session_id, unique token, sessional

 storefront_digest, unique token, onbepaald, als de shop een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft. 

SECTIE 8 - DATA RETENTION

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage vereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we die doeleinden kunnen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten,.

Volgens de wet moeten we de basis informatie over onze klanten (inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactie gegevens) gedurende 6 jaar bewaren nadat ze voor belasting doeleinden niet meer klant zijn .

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke gegevens anoniem maken (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder dat u hiervan op de hoogte te stellen.

 

SECTIE 9 - LEEFTIJD

Door gebruik van deze site te maken, verklaart u dat u op zijn minst meerderjarig bent in uw land van herkomst, of dat u als minderjarige toestemming heeft van een bevoegde meerderjarige om deze site te bezoeken en producten te kopen .

 

SECTIE 10 - ACCOUNT INFORMATION

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons. U kunt dit doen door uw account bij te werken.

 

SECTIE 11 - WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY POLICY

We behouden ons het recht voor deze Privacy Policy op elk gewenst moment te wijzigen, dus bekijk het op reguliere basis. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacy Policy zullen wij u hiervan op de hoogte stellen, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij het gebruiken en onder welke omstandigheden,(als die er zijn), die wij gebruiken en / of openbaar maken .

Als onze winkel wordt gekocht of samengevoegd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen..

 

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Als u uw persoonlijke gegevens wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen of een klacht wilt laten registreren of gewoon meer informatie wilt hebben, neem dan contact met ons op via info@proofeyewear.nl onder vermelding van Informatie Aanvraag.

 

[ het Buske 21, 5708GV, Helmond, the Netherlands]

-------------------------------------------------------------------------------------------

Deze Privacy Policy beschrijft ons streven om de privacy en persoonlijke informatie te beschermen die aan en door ons verstrekt en verzameld wordt zowel offline als online, inclusief deze website (Site). In deze Privacy Policy verwijst we / wij, of ons  naar Proof Eyewear Nederland.Wanneer we uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken, doen we dat in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de  Europese Unie   (EU) 2016/679 (de  AVG).