Verantwoord Ondernemen

 

Om echt een fantastische bril te maken, vinden wij het van cruciaal belang om elke bril te maken op een manier die niet alleen ethisch maar ook milieuvriendelijk is.

Daar doen we het voor. 

 


Wij eisen dat onze leveranciers te alle tijde alle werknemers redelijk en ethisch behandelen.

Daar doen we het voor!

Wij versterken doorlopend de Gedragscode voor onze leveranciers om te helpen nieuwe inzichten en veiligere en ethische arbeidsvoorwaarden te implementeren. Ondanks dat alle houtmaterialen uit Noord Amerika afkomstig zijn, worden de brillen in China gefabriceerd. Door de groei van ons bedrijf is het verbazingwekkend om te zien hoe het lokale familie bedrijf meegegroeid is, wat een bevestiging is dat we wereldburgers zijn. We zijn toegewijd aan de hoogste normen op het gebied van sociale en ethische verantwoordelijkheid en gedrag. Wij geloven dat alle werknemers in de "Supply Chain" recht hebben op een eerlijke en ethische werkplek. Werknemers verdienen de hoogste waardigheid en respect en eerlijke behandeling, en werkgevers dienen de hoogste normen en mensenrechten te respecteren en te handhaven.


Wij eisen een veilige en gezonde werkplek voor alle werknemers.

Als bedrijf is Proof Eyewear verplicht om regelmatig een bezoek te brengen aan de productie faciliteiten om zeker te zijn dat de processen en werkomgeving voldoen aan de normen zoals deze opgesteld zijn in de Gedragscode voor leveranciers. Tijdens deze bezoeken controleert het Team van Proof de inzet van de leverancier om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te bieden en te onderhouden, ook worden processen zoals de integratie gezondheid en veiligheid management in zijn bedrijf. Proof staat in haar recht om onveilige werkplekken en processen te weigeren en deze te melden bij de daarvoor bevoegde instanties


Wij houden vast aan deze normen en processen om zo aan de hoogste milieunormen te voldoen.

Proof heeft als doel het milieu te beschermen, omdat de verantwoordelijkheid voor het milieu de kern vormt van onze activiteiten. Leveranciers ontwikkelen en implementeren milieu vriendelijke bedrijfprocessen. Proof Eyewear verwacht in alle pogingen de hoogste eisen omtrent ethisch gedrag. Leveranciers zullen altijd ethisch gedrag vertonen in elk aspect van de activiteiten, inclusief bedrijfs activiteiten, omgang met personeel, gebruik van materialen en het bijhouden van documentatie. Door deze afspraken met onze buitenlandse partners zijn we in staat om de hoogste kwaliteit te bieden tegen een eerlijke prijs. 

We zien onszelf als wereldwijde burgers doordat we onze brillen over heel de wereld verkopen. We geven ook terug aan diverse locaties verspreid over de hele wereld door  Do Good Projects, te starten, recentelijk nog op de Filipijnen. Wij beperken ons bedrijf niet alleen tot de Verenigde Staten in welke vorm dan ook.


Onze richtlijnen en gedragscode voor leveranciers is openbaar en via de link hieronder is het document in te zien

KLIK HIER OM HET DOCUMENT TE LEZEN