Klachtenkompas

Proof is aangesloten bij Klachtenkompas, een initiatief van de consumentenbond. Hieronder een korte uitleg. Voor meer informatie kijk op www.klachtenkompas.nl.

Wat is Klachtenkompas.nl?

Klachtenkompas.nl is een initiatief en website van de Consumentenbond. Op dit online klachtenplatform kan je gratis terecht met een klacht over een bedrijf, met de insteek dat je samen met het bedrijf, constructief, tot een oplossing komt. Alle klachten worden in het openbaar gepubliceerd, zodat iedereen ziet of er klachten over bedrijven zijn en hoe die bedrijven daar mee omgaan.

Waarom hebben we Klachtenkompas.nl opgezet?

De Consumentenbond krijgt doorlopend signalen van mensen die ontevreden zijn over de manier waarop bedrijven met hun klachten omgaan. Ze voelen zich niet serieus genomen. Maar elke klacht verdient een goede oplossing. En daarom is Klachtenkompas.nl opgericht: om jou én de deelnemende bedrijven (weer) met elkaar in gesprek te brengen.

Lost Klachtenkompas.nl alle klachten op?

Nee, de deelname van bedrijven is vrijblijvend. Bedrijven bepalen dus zelf om al dan niet op een klacht te reageren. Je klacht en het (uitblijvende) antwoord daarop wordt niet door ons gecontroleerd. Wij kunnen daarom geen oplossing op de klacht garanderen.

(Bron:Klachtenkompas.nl)